√оловна > ћереж≥ > Fidonet >
≈хогейт ‘≥до - ≤нтернет

           ≈хогейт ‘≥до <-> ≤нтернет

          Frequently Asked Questions

            –едакц≥¤ в≥д 06.08.2001


I.  ўо таке "ехогейт".
================================================================

Q) ўо таке fido7.ru ≥ ньюзгрупи fido7.*? 
A) ≤Їрарх≥¤ fido7.* ¤вл¤Ї собою ехоконференц≥њ exUSSR-частини ‘≥до,
  перетворен≥ в формат Usenet ≥ розповсюджуван≥ через ≤нтернет. « березн¤
  1997 року вона ¤вл¤ес¤ оф≥ц≥йно визнаною top-level ≥Їрарх≥Їю Usenet ≥
  розповсюджуЇтьс¤ на сотн≥ news-сервер≥в по всьому св≥ту. ѕроект fido7.ru
  складаЇтьс¤ з ≥Їрарх≥њ ньюзгруп fido7.*, вузла 2:5020/400, ехогейта, 
  що зд≥йснюЇ зв'¤зок ‘≥до ≥ ньюзгруп fido7.*, ≥ команди :-) 
  ƒокладну ≥нформац≥ю можна отримати на нашому сайт≥: http://www.fido7.ru/

Q) який ваш статус в ‘≥до?
A) 2:5020/400 - ехохаб первинного р≥вн¤ московського ≥ рег≥онального ехобон≥в.
  ÷е дуже великий вузол, що маЇ дек≥лька сотень л≥нк≥в в р≥зних крањнах. ¬
  нас швидк≥сний канал п≥дключенн¤ до ≤нтернету ≥ дек≥лька сер≥йних модемних
  пул≥в, ¤к в телефонн≥й мереж≥ ћ√“—, так ≥ в мережах Comstar ≥ ≤скра. ћи 
  сп≥вроб≥тничаЇмо з координаторами ≥ ехокоординаторами ‘≥до, ≥ншими великими
  вузлами.

Q) як з вами зв'¤затис¤?
A) Ќаписати нам netmail'ом на адресу 2:5020/400, Gatekeeper або e-mail'ом на
  адресу gatekeeper@fido7.ru. ѕрот¤гом одних-двох дн≥в ми повинн≥ в≥дпов≥сти.
  ћи стараЇмос¤ в≥дпов≥дати на вс≥ листи, але де¤к≥ листи вимагають досить
  тривалих д≥й - на них ми можемо не в≥дпов≥дати до тижн¤.  ожному прийшовшому
  пов≥домленню присвоюЇтьс¤ ун≥кальний номер. ¬ наш≥й в≥дпов≥д≥ цей
  номер буде вказаний на самому початку пол¤ Subject: - наприклад, "PR#27399:
  спам". ÷ей номер використовуЇтьс¤ нами в подальш≥й переписц≥ дл¤ того, щоб
  не втрачати суть розмови. Ѕудь-ласка, в переписц≥ не видал¤йте цей номер
  з р¤дка Subject:.


II. як працюЇ ехогейт.
================================================================

Q) як пов≥домленн¤ з ‘≥до попадають в ≤нтернет? ’то може њх читати?
A) ≈хоконференц≥њ, проход¤чи через 2:5020/400, перевод¤тьс¤ в формат ньюзгрупп 
  ≥ розповсюджуютьс¤ в ≤нтернет≥ ¤к звичайн≥ ньюзгрупи. ¬ цьому вигл¤д≥ вони
  попадають на безл≥ч news-сервер≥в по всьому св≥ту, а також на
  численн≥ служби, що надають доступ до них через web, e-mail, UUCP та ≥н.
  ћи надаЇмо публ≥чний доступ до ньюзгруп fido7.* на наших
  news-серверах news.fido7.ru, news2.fido7.ru, news3.fido7.runews4.fido7.ru. “аким чином, читати њх може будь-хто-маЇ хоч
  ¤кий-небудь доступ в ≤нтернет, людина в будь-¤к≥й крањн≥ св≥ту.

Q) „ому в ≤нтернет≥ ехоконференц≥њ називаютьс¤ по-≥ншому?
A) ƒл¤ того, щоб в≥др≥знити ехоконференц≥њ ‘≥до в≥д ≥нших ньюзгруп, ми
  додаЇмо в початок назви кожноњ ехоконференц≥њ преф≥кс "fido7.". ƒо
  частин назв, що починаютьс¤ з цифр, додаЇтьс¤ "f", ¤кщо ц¤ частина
  схожа на номер вузла, "n" - ¤кщо на номер мереж≥, ≥ "z" - ¤кщо на номер зони
  (стандарт Usenet, rfc1036, приклад: 400.LINK -> fido7.f400.link).  р≥м
  того, з техн≥чних причин символи п≥дкресленн¤ ≥ "&" зам≥нюютьс¤ на 
  "-", а занадто довг≥ частини назв обр≥зуютьс¤ до 14 символ≥в (приклад:
  SU.MUSIC.MICHAEL_JACKSON.MJ -> fido7.su.music.michael-jackso.mj)

Q) як пов≥домленн¤ з ≤нтернету попадають в ‘≥до? ’то може сюда писати?
A) ¬ ≤нтернет≥ все ехоконференц≥њ мають статус премодерованих ньюзгруп. ÷е
  означаЇ, що вс≥ пов≥домленн¤ користувач≥в, що вир≥шили написати в таку
  ньюзгрупу, перед попаданн¤м туди проход¤ть через нас, а ми визначаЇмо -
  вм≥щувати конкретне пов≥домленн¤ в ньюзгрупу чи не вм≥щувати. ƒл¤ цього в
  нас Ї авто-модератор, ¤кий пропускаЇ т≥льки пов≥домленн¤ в≥д
  зареЇстрованих користувач≥в ≥ т≥льки в т≥ ехоконференц≥њ, ¤к≥
  гейтуютьс¤ в режим≥ read-write. ЌезареЇстрованим користувачам
  авто-модератор пропонуЇ зареЇструватис¤ - ¤кщо, звичайно, пов≥домленн¤
  користувача в≥дпов≥дають нашим вимогам. ќдночасно з попаданн¤м в
  ньюзгрупу пов≥домленн¤ попадаЇ ≥ в ехоконференц≥ю ≥ розповсюджуЇтьс¤ по
  ‘≥до. “аким чином, писати може будь-¤ка людина, здатна настроњти своЇ
  програмне забезпеченн¤ ≥ пройти процедуру реЇстрац≥њ, але при одн≥й
  умов≥: в нього повинна бути поштова адреса, видана провайдером, ¤кий несе
  в≥дпов≥дальн≥сть за своњх кл≥Їнт≥в. ƒоступ з сервер≥в, що допускають 
  анон≥мний (публ≥чний) доступ, закритий.

Q) як в≥дпов≥сти автору пов≥домленн¤ з ≤нтернету netmail'ом?
A) ¬ пов≥домленн¤х вказуютьс¤ заголовки (клуджи), що дозвол¤ють б≥льшост≥
  програмного забезпеченн¤ правильно формувати в≥дпов≥д≥. ÷е заголовки @REPLY
  ≥ @REPLYADDR.  р≥м того, в першому р¤дку кожного пов≥домленн¤ з ≤нтернету
  вказуЇтьс¤ адреса e-mail його автора. ¬и можете в≥дпов≥сти автору так само, ¤к
  звичайно пишете листи з ‘≥до в ≤нтернет. Ќ≥чого страшного не буде ≥ ¤кщо
  ви просто напишете на адресу 2:5020/400, вказавши в To: ≥м'¤ користувача (в
  точно такому ж написанн≥, ¤к ≥ в початковому пов≥домленн≥) - гейт запам'¤товуЇ
  ≥нформац≥ю про користувач≥в ≥ пересилаЇ њм так≥ листи, ¤кщо т≥льки на
  гейт≥ немаЇ двох користувач≥в з абсолютно однаковими ≥менами.

Q) „и ≥снують ≥нш≥ ехогейти?
A) ≤снуЇ досить велика к≥льк≥сть ехогейт≥в: найб≥льш велик≥ -
  2:5020/52, 2:5020/175.2. ќднак, вони надають доступ т≥льки своњм
  кл≥Їнтам. “≥льки в≥д нас розходитьс¤ ≥Їрарх≥¤ ньюзгруп fido7.*. ≤нш≥
  ехогейти використовують ≥нш≥ ≥Їрарх≥њ. ¬икористовуванн¤ ≥Їрарх≥њ fido7.* на 
  ≥нших ехогейтах без узгодженн¤ з нами Ї грубим порушенн¤м.

Q) „и не заважаЇ робота ехогейта робот≥ вузла 2:5020/400?
A) Ќ≥, не заважаЇ. –ежим гейтуванн¤ ехоконференц≥њ в ≤нтернет н≥¤к не впливаЇ
  на можлив≥сть доступу до нењ наших даунл≥нк≥в.


III. ѕол≥тика гейтуванн¤.
================================================================

Q) як≥ ехоконференц≥њ гейтуютьс¤?
A) јвтоматично гейтуютьс¤ нов≥ ехоконференц≥њ, що включаютьс¤ в ехолист
  московського бона, а також поступивш≥ на наш вузол ехоконференц≥њ з
  преф≥ксами RU, SU, MO ≥ PVT. ≈хоконференц≥њ з преф≥ксом SPB гейтуютьс¤ в
  режим≥ read-only (кр≥м тих випадк≥в, коли модератори прос¤ть нас в≥дкрити
  њх ехоконференц≥њ на запис). ≤нш≥ ехоконференц≥њ гейтуютьс¤ на особисте
  проханн¤ модератор≥в. Ѕудь-¤ка ехоконференц≥¤ може бути на проханн¤ модератора
  переведена в будь-¤кий режим гейтуванн¤.

Q) як взнати, чи гейтуЇтьс¤ мо¤ ехоконференц≥¤?
A) «айти на news.fido7.ru, news2.fido7.ru, news3.fido7.ru або news4.fido7.ru
  news-кл≥Їнтом ≥ подивитис¤. јбо написати нам ≥ спитати. ≤нших способ≥в
  в даний момент не ≥снуЇ. якщо ехоконференц≥¤ в≥дпов≥даЇ критер≥¤м, 
  перерахованим в попередн≥й в≥дпов≥д≥ - швидше за все, вона гейтуЇтьс¤.

Q) як зробити так, щоб мо¤ ехоконференц≥¤ гейтувалась?
A) «абезпечити њњ ф≥зичне попаданн¤ на вузол 2:5020/400 ≥ написати нам.

Q) як зробити так, щоб мо¤ ехоконференц≥¤ не гейтувалась?
A) Ќаписати нам.

Q) я не хочу, щоб хто завгодно з ≤нтернету м≥г писати в мою ехоконференц≥ю.
  як≥ Ї режими гейтуванн¤?
A) ≤снують чотири режими гейтуванн¤: 
  1) read-write. ѕисати можуть вс≥ зареЇстрован≥ користувач≥.
  2) премодеруванн¤. ¬с≥ пов≥домленн¤ з ≤нтернету поступають netmail'ом або
   e-mail'ом на вказану модератором адресу.
  3) read-only. „итати можуть вс≥, писати з ≤нтернету не може н≥хто.
   ¬иключень ми не робимо.
  4) в≥дсутн≥сть гейтуванн¤. ≈хоконференц≥¤ взагал≥ в≥дсутн¤ в ≤нтернет.

Q) як доставити мою ехоконференц≥ю на 2:5020/400?
A) ¬ нашого вузла дек≥лька сотень л≥нк≥в в р≥зних крањнах. «найд≥ть серед
  великих хаб≥в в ваш≥й мереж≥ кого-небудь, хто маЇ з нами л≥нк, ≥
  домовтес¤ з ним.  р≥м того, на наш вузол автоматично попадаЇ будь-¤ка
  ехоконференц≥¤, що з'¤вилас¤ на центральних хабах московського бона - /238,
  /52, /423, /2200.

Q) ¬ мене в правилах заборонено гейтуванн¤ ехоконференц≥њ. „ому ви њх 
  порушуЇте?
A) ћи њх не порушуЇмо. « точки зору технолог≥њ ‘≥до наше "гейтуванн¤" - не 
  б≥льш, н≥ж спос≥б наданн¤ доступу до нашоњ BBS. јдже в пол≥ From:
  пов≥домлень наших користувач≥в стоњть не адреса в мереж≥, в ¤ку
  зд≥йснюЇтьс¤ гейтуванн¤, а адреса нашого вузла - так само, ¤к на будь-¤к≥й
  ≥нш≥й BBS. ≤ так само ¤к будь-¤ка ≥нша BBS, ми готов≥ приймати на себе
  в≥дпов≥дальн≥сть за пов≥домленн¤ з нашого вузла. якщо ¬и не згодн≥ з нашою
  точкою зору - просто напиш≥ть нам, ми припинимо гейтуванн¤ ¬ашоњ
  ехоконференц≥њ. 


IV. ћодератор≥али, розб≥р конфл≥кт≥в.
================================================================

Q) ўо робити, ¤кщо користувач 2:5020/400 порушив правила моЇњ 
  ехоконференц≥њ?
A) якщо ви вважаЇте, що порушник адекватно сприйме покаранн¤ - просто
  пов≥домте йому. «азвичай про попередженн¤ модератори пов≥домл¤ють користувачам 
  в ехоконференц≥њ або netmail'ом. Ѕагато модератор≥в також пов≥домл¤ють 
  користувачам про перевод њх в режим read-only. якщо ¬и вважаЇте, що 
  користувач не виконаЇ ваших вимог, що йому потр≥бно щось по¤снити
  або просто хочете поставити нас до в≥дома про те, що сталос¤ - пиш≥ть
  нам. ћи завжди пересилаЇмо модератор≥али користувачам, при необх≥дност≥ 
  по¤снюючи њм, в чому вони не прав≥. ћи н≥коли не сперечаЇмос¤ з винесеними 
  модератор≥алами. якщо ¬и не вказали бажане покаранн¤ - ми сам≥ його 
  визначаЇмо. «азвичай за "+" ми переводимо користувача м≥с¤ць read-only (спам, 
  комерц≥¤ -- три м≥с¤ц≥), за "!" -- в≥дключенн¤ назавжди. ¬и завжди можете 
  вказувати терм≥н покаранн¤, ми повн≥стю п≥дкор¤Їмос¤ р≥шенн¤м модератор≥в. 
  ѕри цьому у нас доступ в≥дкриваЇтьс¤ або закриваЇтьс¤ не до конкретноњ 
  ехоконференц≥њ, а до всього гейта (до вс≥х ехоконференц≥й). ¬и завжди 
  можете вказувати терм≥н покаранн¤, ми повн≥стю п≥дкор¤Їмос¤ р≥шенн¤м 
  модератор≥в. ќднак, у випадку, ¤кщо вимоги модератора здаютьс¤ нам 
  безрозсудними, ми можемо добров≥льно перейти в режим r/o або взагал≥ 
  перестати гейтувати ехоконференц≥ю. ≤нод≥ ми домовл¤Їмос¤ з користувачем ≥ 
  модератором про полюбовне вир≥шенн¤ конфл≥кту.

Q) як ви визначаЇте "законн≥сть" модератор≥в?
A) ћи користуЇмос¤ ехолистами московського ≥ рег≥онального ехобон≥в. якщо 
  модератор≥ал прийшов в≥д комодератора, звичайно ми в≥дпов≥даЇмо на нього з 
  коп≥Їю модератору. якщо еха не прийн¤та на ц≥ два бони, ми стараЇмос¤ 
  перев≥рити модератора ≥ншими способами. Ћисти в≥д модератор≥в ми приймаЇмо 
  т≥льки через ‘≥до. якщо ¬и напишете нам по e-mail, а в нас немаЇ абсолютноњ 
  впевненост≥ в тому, що ¬и - це ¬и, то ми попросимо прислати цей 
  модератор≥ал через ‘≥до.

Q) як повинен бути оформлений модератор≥ал?
A) ћодератор≥али приймаютьс¤ в в≥льн≥й форм≥. ѕри цьому ¬и повинн≥ вказати:
  назву ехоконференц≥њ, e-mail користувача (в≥н вказаний на самому початку 
  кожного його листа), модератор≥ал або опис його провини, бажано 
  Message-ID пов≥домленн¤, за ¤ке винесений модератор≥ал (вказано в клудж≥ 
  ^RFC-Message-ID). ѕри цьому, будь-ласка, перев≥рте р¤док PATH ≥ ≥нш≥
  клудж≥ пов≥домленн¤ порушника: часто порушники "маскуютьс¤" п≥д наших 
  користувач≥в.

Q) „ому гейтк≥пер в≥дпов≥в на м≥й модератор≥ал фразою "ми отримали за ¬ас
  зауваженн¤ в≥д модератора"?
A) ѕросто ¬и отримали коп≥ю листа, ¤кий ми послали порушнику. ≤нод≥ ми саме 
  так пов≥домл¤Їмо модератору про реакц≥ю на його лист. ќднак, звичайно ми
  присилаЇмо модератору окремий лист з вказанн¤м того, ¤к ми в≥дреагували 
  на модератор≥ал.

Q) ўо робити, ¤кщо користувач 2:5020/400 поводитьс¤ по в≥дношенню до мене
  драт≥вливим чином?
A) Ќаписати про це користувачу. якщо це не допомагаЇ - написати нам. ћи 
  по¤снимо йому, чому в≥н не правий. якщо, звичайно, в≥н д≥йсно не правий - 
  адже будь-¤кий вузол маЇ право захищати своњх користувач≥в. 

Q)  ористувач 2:5020/400 розсилаЇ в ехоконференц≥њ спам. ўо робити?
A) ¬и, звичайно, можете знайти самого користувача або його провайдера ≥ 
  намагатис¤ з'¤сувати з ними в≥дносини. јле краще в≥дразу ж пов≥домити нам - 
  ми оперативно зупинимо користувача, а пот≥м займемос¤ цим сам≥.

Q) ўо робити, ¤кщо гейтк≥пер не в≥дпов≥даЇ?
A) «вичайно ми в≥дпов≥даЇмо на модератор≥али прот¤гом двох-трьох годин. якщо ¬и 
  написали в вих≥дний день або вноч≥, розумно почекати. якщо реакц≥њ 
  гейтк≥пера немаЇ прот¤гом дек≥лькох робочих дн≥в - з'¤совуйте, куди под≥лас¤
  ¬аша пошта.

Q) ўо робити, ¤кщо мене не влаштовуЇ реакц≥¤ гейтк≥пера?
A) ѕо¤снити йому свою точку зору. якщо це не допомагаЇ, а ¬и впевнен≥ в тому,
  що прав≥ саме ¬и - писати комплейн.


V.  Ѕоротьба з войовничими порушниками.
================================================================

Q) як≥ у вас Ї засоби протид≥њ хул≥гану, що набрав дес¤ток "л≥вих" адрес?
A) ћи стараЇмос¤ не допускати використовуванн¤ нашими користувачами безкоштовних
  адрес e-mail. ƒл¤ цього ми ведемо список служб, що надають такий серв≥с, ≥ 
  блокуЇмо адреси, належн≥ цим службам. якщо ж користувач маЇ дес¤ток "справжн≥х" 
  (наприклад, наданих провайдерами) адрес - ми зв'¤зуЇмос¤ з його провайдером ≥ 
  вимагаЇмо його в≥дключенн¤.  р≥м того, ми використовуЇмо складну систему 
  ф≥льтр≥в, що дозвол¤ють "взнавати" листи порушник≥в з будь-¤коњ адреси.

Q) як ви можете впливати на провайдер≥в?
A) ѕровайдери сам≥ - серйозн≥ люди, що розум≥ють небезпеку спама. «азвичай вони
  охоче сп≥вроб≥тничають з нами. якщо провайдер не реагуЇ - ми блокуЇмо
  пов≥домленн¤ вс≥х користувач≥в цього провайдера. ƒуже швидко його ж
  користувач≥ по¤снюють йому, що так робити не варто.  р≥м того, в нас
  налагоджен≥ пост≥йн≥ зв'¤зки з найб≥льшими московськими провайдерами. ¬
  б≥льшост≥ з нас Ї досв≥д роботи в провайдерських компан≥¤х, де¤к≥ з
  нашоњ команди ≥ зараз працюють в таких компан≥¤х, ¤к Demos, Gamma, 
  MTU-Intel, Teleross (колишн≥й Sovam).

Q) як≥ у вас Ї засоби протид≥њ хул≥гану, ¤кий пише в≥д ≥мен≥ нормального 
  п≥дписчика ехи?
A) Ќедавно ми ввели систему парол≥в, що дозвол¤Ї ≥дентиф≥кувати вс≥х наших
  користувач≥в. “епер в такого хул≥гана просто немаЇ можливост≥ хул≥ганити.
  якщо користувач "засв≥тив" св≥й пароль, в нього завжди Ї можлив≥сть 
  його зм≥нити.

Q) „и можна ф≥льтрувати пов≥домленн¤, що проход¤ть через ехогейт?
A) ¬ нас б≥льше трьох тис¤ч ф≥льтр≥в, в≥дс≥каючих спам ≥ листи порушник≥в. 
  ќднак, ми не ф≥льтруЇмо пов≥домленн¤ по критер≥¤х ц≥кавост≥, коректност≥,
  в≥дпов≥дност≥ тем≥ ехоконференц≥њ або ¤ким-небудь ≥ншим. якщо модератор 
  вважаЇ, що пов≥домленн¤ не в≥дпов≥даЇ його критер≥¤м - в≥н караЇ 
  користувача або просить нас поставити ще один ф≥льтр.


VI. ѕод¤ки.
================================================================

Ќа зак≥нченн¤ ми хочемо под¤кувати вс≥м тим, хто приймав ≥ бере участь в 
проект≥. ÷е: —ерг≥й ¬≥шневський, ™вген  россер, яр “ихий, ≤гор “≥мкин, 
јндр≥й ¬асильев ≥ —ерг≥й √оробц≥в.  р≥м того, ми хочемо под¤кувати
вс≥м тим, хто нам допомагав ≥ п≥дтримував нас теплими в≥дгуками.


-- 
Regards,
Sergey Vorobiev.

=============================================================
ѕереклад - Olexandr Slobodyan, 08.II.2002”краинска¤ Ѕаннерна¤ —еть

√оловна  јлфав≥тний ≥ндекс  ƒов≥дка  ƒодати FAQ  E-mail
Ќовини  ѕошук по сайту

Copyright © 2001 - 2002 Olexandr Slobodyan.
Сайт создан в системе uCoz